პროდუქტები, რომლებიც ემსახურება მოსახლეობის ჯანმრთელობის საჭიროებებს. ჯანმოს თანახმად, ეს პროდუქტები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ”ნებისმიერ დროს, ადეკვატური რაოდენობით, შესაბამისი დოზირების ფორმებით, უზრუნველყოფილი ხარისხით და ადეკვატური ინფორმაციით, და ფასის შეძენა ინდივიდუალური და საზოგადოებისათვის”.

თემა Rod

  • DIN975 thread rod grade 4.8 galvanized

    DIN975 ძაფის ზოლი 4.8 galvanized

    ხრახნიანი ჯოხი არის შესაკრავი და ფუნქციონირებს ძაფის ძაფის წყალობით, რაც იწვევს მჭიდის მოქმედებას მბრუნავი მოძრაობიდან. ჯოხზე გადახვევა საშუალებას აძლევს სხვა ფიქსაციებს, როგორიცაა ჭანჭიკები და კაკალი, ადვილად მოხდეს მასზე.